Nedeľa, 16. Jún 2024

Dnes má meniny Blanka
Zajtra má meniny Adolf

Oznam

Ospravedlňujeme sa používateľom prehliadačov Internet Explorer za možné problémy s plným zobrazovaním niektorých modulov. Pracuje sa na odstránení chýb. Použite, prosíme, iný prehliadač- Mozilla Firefox, Opera alebo Google Chrome. Ďakujeme za pochopenie.

Home

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

NITRIANSKEJ DIECÉZY

Po reorganizácii Nitrianskej diecézy zo dňa 14.2.2008 Svätým Otcom Benediktom XVI. diecézny biskup Mons. Viliam Judák k 1. marcu 2008 v zmysle Všeobecného direktória pre katechizáciu (VDK) zriadil

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD

(Officium Catechisticum),

ako výkonnú inštitúciu, ktorá má pomáhať usmerňovať a organizovať katechetickú činnosť v Nitrianskej diecéze. DKÚ vykonáva činnosti a plní úlohy uvedené v Štatúte, ktorý podlieha schváleniu diecézneho biskupa.

Medzi hlavné úlohy patrí starať sa o odbornú metodickú a duchovnú formáciu katechétov. Katechizácia je služba, ktorá potrebuje neustálu obnovu, hľadanie primeraných metód a výrazov, nových prostriedkov v odovzdávaní Božieho posolstva. Preto DKÚ (VDK 266):

* koordinuje katechetickú činnosť v diecéze podľa VDK a ostatných cirkevných dokumentov, ako aj smerníc vydaných Konferenciou biskupov Slovenska

* robí analýzu situácie katechézy v diecéze, upresňuje skutočné potreby a závery aplikuje do katechetickej praxe, prostredníctvom katechetického projektu v diecéze,

* vypracúva program a stará sa o permanentnú formáciu katechétov po stránke duchovnej, odbornej a metodickej,

* poskytuje katechétom poradenskú a informačnú pomoc,

* v spolupráci s inými zložkami diecézy a jednotlivými kňazmi umožňuje katechétom účasť na duchovných cvičeniach

* vydáva a distribuuje metodické a didaktické pomôcky a materiály,

* vedie štatistické údaje a archivuje dokumenty pre potreby riadenia katechézy,

* podieľa sa na kariérnom raste učiteľov náboženstva,

* organizuje biblickú olympiádu,

* spolupracuje s cirkevnými i štátnymi organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechéze.

Prostredníctvom tejto webovej stránky chceme s Vami udržiavať aktívnu komunikáciu, poskytovať aktuálne informácie, usmernenia, poradenstvo a ďalšie služby v oblasti školskej i farskej katechézy. Zároveň chceme venovať pozornosť Vašim podnetom a návrhom. Už teraz zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nás budú podporovať obetami, modlitbami, darmi, či akýmikoľvek službami, ktoré môžu prispieť ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu odovzdávaniu Božieho posolstva.


ThDr. Martin Michalíček

riaditeľ DKÚ, Nitra

 

 

 

Vyberáme z fotogalérie

Najbližšie podujatia

Ned Júl 07, 2024
DC 1. turnus
Ned Aug 04, 2024
DC 2. turnus

Kde nás nájdete

Diecézny katechetický úrad

Pribinovo námestie 7

949 01 Nitra

Stránkové dni:

pondelok 15:30 - 17:00

streda 15:30 - 17:00
Prevádzkované na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.